Liikluskindlustus | Kalkulaator | FS Kindlustusmaakler

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mis katab võimaliku kahju, mille kindlustusvõtja sõidukiga liigeldes teisele osapoolele võib põhjustada. Kõiki liikluskindlustusealaseid küsimusi reguleerib liikluskindlustusseadus.

Täites alltoodud väljad, kuvatakse näidispakkumine vastavalt teie poolt sisestatud andmetele ja hetkel kehtivatele kindlustusseltside tariifidele.

Kindlustuse pikendamine

Kontaktandmed

 

Mis on liikluskindlustus?

Mis on liikluskindlustus?

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik igale teeliikluses osalevalele Eesti registrisse kantud mootorsõidukile. Alates juulist 2012 on ka mopeedidele liikluskindlustuse tavleping kohustuslik.
Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus.
Teiste sõnadega annab liikluskindlustus turvatunde kahju saajale, et tekitatud kahju hüvitatakse ja ka põhjustaja ei pea seda ise tasuma.

Kes saab hüvitist?
Liikluses tekitatud liikluskahju tekkimisel hüvitab kindlustusselts kahju osapoolele või -pooltele.
Kannatanud osapooled võivad olla sõiduki omanikud, volitatud isikud või õnnetuse ajal viibinud kaasreisijad, jalakäiadja ka kolmandad isikud (liiklusmärk, eramaja aed jms), kui nende vara on kahju saanud liiklusõnnetuse tagajärjel.

Mõned näited:
Kindlustusjuhtum:
* kahju on tekitatud teeliikluses kindlustatud sõidukiga
* sõiduki liikumise tagajärjel on tekkinud kahju
* juht vastutab tekitatud kahju eest

Liikluskindlustus hüvitab kannatanu isikukahju:
*õnnetusest tulenev töövõimetuse kahju
* ravikulu
* surmakorral, matusekulu ja ülalpeetava elatise vähenemise tasu

Varakahju puhul:
* asjad ( isiklikud esemed, sõiduk, elektroonika jmt ) või täieliku hävimise kahju.

Ei hüvitata kahju:
* kahjutekitaja isiklikuvara kahju v.a ravikulu
* kui ei saa tuvastada kahju tekitatud sõidukit ehk sõiduk on tundmatuks jäänud ( pole reg nr)
* väärtpaberite ja väärismetalli hävinemine

Liikluskindlustus alates 1. oktoobrist 2014

1. oktoobrist 2014 jõustus uus liikluskindlustuse seadus. Uut seadust oli tarvis eelkõige selguse huvides, sest senise seaduse algtekst pärines 2001. aastast.

Uue seaduse põhimõtted jäävad samaks:

  • liikluskindlustus on kohutuslik vastutuskindlustus;
  • liikluskindlustus kaitseb õnnetuse põhjustanud sõiduki juhti, tema eest hüvitab kannatanule kahju liikluskindlustuse kindlustusandja;
  • liikluskindlustus kaitseb liiklusõnnetuses kannatanut, kannatanu kahjud hüvitab kindlustusandja;
  • kindlustuskaitse miinimumnõuded kehtestatakse seadusega.

Suurim uue seadusega kaasnev muutus on kannatanu õigus nõuda liikluskindlustuse kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt. See põhimõte jõustub 1. jaanuarist 2015, vt täpsemalt siit.

Üksikasjalikumad selgitused:

 

Võtke meiega ühendust ja leiame Teile parima lahenduse.

Teie FS Kindlustusmaakler.

Kehtivuspiirkond ja roheline kaart

Liikluskindlustusleping annab kindlustuskaitse Eestis ja teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Välisriikidesse sõites on soovitav kaasa võtta rahvusvaheline liikluskindlustuspoliis ehk roheline kaart, mille saab küsida maaklerilt.

Liikluskindlustuse tingimused

Viited

Teade liiklusõnnetusest

Õnnetuse korral palume täita kohapeal vorm “Teade liiklusõnnetusest” ja võtta ühendus meie maakleriga tel. +372 602 0380  kes annab edasised juhised kuidas toimida, lisaks on võimalus kahjust teatada ka siin