Õnnetusjuhtumikindlustus | FS Kindlustusmaakler

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus katab osaliselt või täielikult sinu kulud mis on tekkinud ootamatu õnnetusjuhtumi tagajärjel. Õnnetusjuhtumeid on erinevaid: liiklusõnnetus, kukkumine, vägivald, mürgistused, põletused, uppumine jms. Õnnetusjuhtumi kindlustus tagab majandusliku turvalisuse ka siis kui õnnetuse tagajärjel kahanevad sinu sissetukud, maksab hüvitist kui õnnetuse tagajärjel on toimunud invaliidistumine või kui peaks juhtuma surmaga lõppev õnnetus maksab kindlustusselts lähedastele surmahüvitist.

Konsulteerige meie maakleriga, et panna kokku just Teile vajalik kindlustuslahendus, täites allolev vorm, misjärel võetakse teiega ühendust või helistades telefonil +372 53 430 567 või +372 6 020 380

Mis on õnnetusjuhtumikindlustus?

Õnnestusjuhtumikindlustus

Õnnestusjuhtumikindlustus on üks elukindlustuse liike, mis on suureks abiks majanduslikult hakkama saamiseks ka siis, kui oled sunnitud vigastuse tõttu mõneks ajaks töölt kõrvale jääma, ehk tekib ajutine töövõimetus või püsiv puue.
Õnnetusjuhtumikindlustus on heaks kaitseks just neile, kellel on võetud pangalaen või soetatud liisinguga vara.
Valuraha hüvitatakse ajutise trauma korral, nagu luumurd, nihestus, venitus või põrutus.
Päevaraha hüvitis on mõeldud selleks, et õnnetuse tagajärjel säiliks igakuine sissetuleku tase. Päevaraha on ette nähtud nii haiglas kui ka kodus veedetud ravipäevade eest.
Ravikulu hüvitisega korvatakse õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud mõistlikud ja põhjendatud ravikulud (nt kargud, liigesetugi jms).
Püsiva puude hüvitist makstakse siis, kui õnnetuse tagajärjel tekib püsiv tervisekahjustus ehk teiste sõnadega invaliidsus.
Surmajuhtumi hüvitis makstakse pärijatele või lepingus märgitud isikutele surmaga lõppeva õnnetuse korral.

Mida peaks teadma.
* Mida sa soovid kindlustada ja mille peale tahad suuremat tähelepanu pöörata. Anna täpne ülevaade maaklerile.
* Pöörake tähelepanu sellele, et mis on lepingu järgi kindlustusjuhtum. Erinevatel seltsidel on nad erinevad.
* Uurige, mis ei lähe hüvitamisele välistuste alt ja mis ulatuses hüvitatakse kahju.
* Kindlasti tutvuge kindlustusvõtja kohustustega ja mis tähtaeg on kahju teatamiseks. Kuna kohustusi mitte täites on seltsil õigus keelduda kahju hüvitamisest.

Kuna kindlustusvaldkond on nüansirikas siis on alati mõistlik konsulteerida maakleriga, et leida just Teile sobiv lahendus.

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused


Sümboliga * märgitud väljad on kohustuslikud