liikluskindlustuse ilupilt

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mis katab võimaliku kahju, mille kindlustusvõtja sõidukiga liigeldes teisele osapoolele võib põhjustada. Kõiki liikluskindlustusealaseid küsimusi reguleerib liikluskindlustusseadus.

Esileht » Liiklus

Liikluskindlustusest
lähemalt​

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik igale teeliikluses osalevalele Eesti registrisse kantud mootorsõidukile.

Alates juulist 2012 on ka mopeedidele liikluskindlustuse tavaleping kohustuslik. Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus.

Teiste sõnadega annab liikluskindlustus turvatunde kahju saajale, et tekitatud kahju hüvitatakse ja ka põhjustaja ei pea seda ise tasuma.

Kes saab
hüvitist?

Liikluses tekitatud liikluskahju tekkimisel hüvitab kindlustusselts kahju osapoolele või -pooltele.

Kannatanud osapooled võivad olla sõiduki omanikud, volitatud isikud või õnnetuse ajal viibinud kaasreisijad, jalakäiadja ka kolmandad isikud (liiklusmärk, eramaja aed jms), kui nende vara on kahju saanud liiklusõnnetuse tagajärjel.

Mõned näited

Kindlustusjuhtum:

* kahju on tekitatud teeliikluses kindlustatud sõidukiga

* sõiduki liikumise tagajärjel on tekkinud kahju

* juht vastutab tekitatud kahju eest

Liikluskindlustus hüvitab kannatanu isikukahju:

* õnnetusest tulenev töövõimetuse kahju

* ravikulu

* surmakorral, matusekulu ja ülalpeetava elatise vähenemise tasu

Varakahju puhul:

* asjad ( isiklikud esemed, sõiduk, elektroonika jmt ) või täieliku hävimise kahju.

Ei hüvitata kahju:

* kahjutekitaja isiklikuvara kahju v.a ravikulu

* kui ei saa tuvastada kahju tekitatud sõidukit ehk sõiduk on tundmatuks jäänud ( pole reg nr)

* väärtpaberite ja väärismetalli hävinemine

Soovin pakkumist

FS Kindlustusmaakler OÜ  Lennujaama tee 5, Tallinn  T: +372 6 020 380  M: +372 53 430 567  E: info@fskindlustus.ee